Sedište

ZTS d.o.o.
24000 Subotica
Dalmatinska 33
PIB: 104947175
Matični broj: 20278951

Kontakt

063/505-324

063/113-84-45

zts@zts.co.rs

Radno vreme:

Radnim danima od 7.00 do 15.00 časova